Nasveti

Pravni vodnik

-1-

Česa se ne sme pri montaži pnevmatik na isto os?

Na isto os, z enojnimi ali dvojnimi kolesi, je prepovedano nameščanje tovornih pnevmatik:

 • različnih blagovnih znamk,
 • različnih dimenzij,
 • različnih predvidenih uporab, na primer, za cestno rabo, rabo v ekstremnih pogojih, rabo v zimskih pogojih (z oznako M+S). Pri tem je pomembno področje uporabe in ne profil pnevmatik (dezen),
 • različnih struktur (radialne ali diagonalne),
 • različnih nazivnih hitrosti,
 • različnih nazivnih maksimalnih obremenitev.

Za varno montažo

Na isto os se lahko namestijo pnevmatike različnih profilov:

 • iste blagovne znamke,
 • enakih dimenzij,
 • enake strukture,
 • enake predvidene uporabe,
 • enakih nazivnih hitrosti,
 • in enakih nazivnih maksimalnih obremenitev.

Michelin priporoča, da na isto os namestite pnevmatike z enakim profilom, ali če to ni mogoče, da imajo vsaj dvojna kolesa pnevmatike enakega profila.

Obraba pnevmatik

Samo na eni od štirih enakomerno porazdeljenih točk na obodu pnevmatike je lahko globina utorov manjša od 1 mm.

usure

Člen R.314-1 francoskega Code de la Route (cestnoprometni predpisi) določa:

 • da morajo imeti vse pnevmatike, z izjemo pnevmatik na gradbenih vozilih, po vsej tekalni površini dobro vidne utore;
 • da niti na površini niti globlje v strukturi pnevmatike ne sme biti vidna tkanina;
 • da na bočnici pnevmatike ne sme biti vidnih globljih poškodb.

Kontrola obrabe pnevmatik

Kontrolo obrabe je potrebno vedno opraviti na več točkah pnevmatike.

Kontrolo je mogoče opraviti s pomočjo merilnika globine ali z opazovanjem indikatorja obrabe, če obstaja.

Če je obraba dosegla predpisano dopustno mejo, je pnevmatiko potrebno zavreči oz. zamenjati.

V primeru močne obrabe ali neenakomerne obrabe pnevmatik, nameščenih na isti osi, se posvetujte s strokovnjakom.

Montaža poglobljenih pnevmatik

V skladu s 4. členom francoskih cestnoprometnih predpisov (sprejetih dne 24.10.1994) je dovoljeno poglobljene pnevmatike nameščati tako na sprednjo kot zadnjo os tovornih vozil, katerih masa presega 3,5 ton, vključno z vozili za prevoz oseb ali nevarnega blaga.

pneus-recreuses

Montaža obnovljenih pnevmatik

V skladu s sklepom z dne 16. januarja 2004 je potrebno pri montaži obnovljenih pnevmatik upoštevati pravilnik št. 109, ki določa naslednja pravila:

Enotna montaža na os, opremljeno z obnovljenimi pnevmatikami:

Obnovljene tovorne pnevmatike si morajo biti enake po naslednjih lastnostih:

 • ime izvajalca postopka obnove,
 • dimenzije,
 • struktura pnevmatik,
 • oznake nazivne hitrosti in obremenitve,
 • področje uporabe.

Na isto os je PREPOVEDANO nameščati pnevmatike, obnovljene pri različnih proizvajalcih, ne glede na znamko karkase.

Na isto os je DOVOLJENO namestiti pnevmatike, obnovljene pri istem proizvajalcu, tudi če se znamke karkase razlikujejo.

Mešana montaža (nove/obnovljene pnevmatike) na isti osi:

Hkratna montaža novih in obnovljenih pnevmatik na isto os je mogoča le pod naslednjimi pogoji:

 • Obnovljena in nova pnevmatika nosita enako blagovno znamko.
 • Blagovni znamki karkas (nove in obnovljene pnevmatike) sta enaki.
 • Obnovljene in nove pnevmatike, nameščene na isti osi, si morajo biti enake po naslednjih lastnostih:
  • po blagovni znamki karkase in izvajalcu obnove,
  • po dimenziji,
  • po strukturi (radialne ali diagonalne),
  • po nazivni maksimalni hitrosti in obremenitvi,
  • po področju uporabe (cestna, različni tereni, zimski pogoji – oznaka M+S).
schema-legende

Francoska zakonodaja ne omenja PROFILA pnevmatike, torej je mogoče na isto os namestiti obnovljene ali nove pnevmatike različnih profilov, vendar družba Michelin tega ne priporoča.

Obnovljene pnevmatike MICHELIN Remix® so zasnovane in proizvedene za uporabo na pogonski osi in osi prikolice. Priporočamo, da jih ne nameščate na prednjo krmilno os vozila.

Opozorilo: področja uporabe, vezana na profil, morajo biti enaka: se nanaša na oznako M+S. Družba Michelin proizvaja nove in obnovljene tovorne pnevmatike. Postopek obnove REMIX ali RCX izvajamo samo na pnevmatikah znamke MICHELIN. Naše obnovljene pnevmatike lahko tako montirate skupaj z našimi novimi pnevmatikami na isto os.

Popravilo pnevmatike

Tekom svoje življenjske dobe, je pnevmatika izpostavljena številnim omejitvam in se lahko poškoduje na najrazličnejše načine.

Poškodb na pnevmatikah ne smemo spregledati. Tovorne pnevmatike MICHELIN, je pod določenimi pogoji mogoče popraviti; to možnost upoštevamo že pri zasnovi naših pnevmatik.

Vseh poškodb se ne da popraviti.

Popravilo pnevmatike mora opraviti za to ustrezno usposobljen strokovnjak. Izvajalec popravila je edini odgovorni za ustrezno in kakovostno opravljen postopek popravila.

Pred popravilom strokovnjak vedno odvije pnevmatiko in temeljito pregleda tako njeno površino kot notranjost.

Življenjska doba izdelkov

Pnevmatike so sestavljene iz različnih vrst materialov, ki se s časom spreminjajo. Spremembe so odvisne od pogojev shranjevanja (temperatura, vlaga, položaj itd.) in uporabe (obremenitev, hitrost, polnilni tlak, stanje cestišča itd.), ki jim je izpostavljena pnevmatika.

Ker je veliko pogojev, ki vplivajo na obrabo in ker teh pogojev ni mogoče izmeriti, družba Michelin poleg rednih pregledov s strani uporabnika priporoča, da pnevmatiko pregleda tudi strokovnjak, ki bo odločil, ali je pnevmatika primerna za nadaljnjo uporabo.

Takšen kontrolni pregled se mora opraviti namanj enkrat na leto po preteku 5-ih let od začetka uporabe oz. po preteku 8-ih let od datuma proizvodnje

Predpisi v zimskih razmerah za tovorna vozila

Država Globina ostanka profila Obvezna uporaba pnevmatik z oznako  M+S ali 3PMFS Uporaba verig Določen čas za zimske razmere
Avstrija 5 mm (radialne)
6 mm (diagonalne) 
DA
Samo pogonske osi
Dovoljeno na pogonski osi pri globini profila vsaj 2 mm Od 01.11. do 15.04. za tovorna vozila in od 01.11. do 15.03. za avtobuse
Belgija 1,6 mm NE Dovoljeno v zimskih razmerah  
Bosna in Hercegovina 4 mm DA
Samo pogonske osi
Če na pnevmatikah ni oznak M+S / 3PMSF so obvezne verige, v vozilu morata biti tudi lopata in vreča peska Od 15.11. do 15.04.
Hrvaška 4 mm DA
Samo pogonske osi
Dovoljeno, če  na pnevmatikah ni oznak M+S / 3PMSF, vsaj 4 mm Definicija zimskih razmer: zasnežene, poledenele ali s plundro prekrite ceste ali napoved takšnih razmer
Češka republika 5 mm DA
Samo pogonske osi
Dovoljeno, če na pnevmatikah ni oznak M+S / 3PMSF, vsaj 6 mm. Obvezno, če tako določajo prometni znaki Od 15.11. do 30.04. ali če to določajo prometni znaki
Danska 1 mm NE Dovoljeno  
Finska 1,6 mm NE Dovoljeno v zimskih pogojih vožnje Pnevmatike z lednimi bodicami se lahko uporabljajo od 01.11. do 31.03.
Francija 1 mm NE Dovoljeno Pnevmatike z lednimi bodicami se lahko uporabljajo od sobote pred 01.11. do zadnje nedelje v marcu.
Nemčija 1,6 mm DA
Samo pogonske osi
Dovoljeno
Hitrost omejena na največ 50 km/h
Definicija zimskih razmer: zasnežene, poledenele ali s plundro prekrite ceste ali napoved takšnih razmer
Grčija 2 mm na pogonskih oseh in 1,6 mm na vseh ostalih oseh NE Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki
Madžarska 1,6 mm če je dimenzija pnevmatike < 750 mm, 3 mm če je > 750 mm NE Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki  
Italija 1,6 mm NE Obvezno, če na pnevmatikah ni oznak M+S / 3PMSF, če to določajo prometni znaki Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki
Kosovo 4 mm DA
Samo pogonske osi
Obvezno v zimskih razmerah Definicija zimskih razmer: zasnežene, poledenele ali s plundro prekrite ceste ali napoved takšnih razmer
Luksemburg 1,6 mm DA
Samo pogonske osi
  Definicija zimskih razmer: zasnežene, poledenele ali s plundro prekrite ceste ali napoved takšnih razmer
Makedonija 6 mm na pogonskih oseh in 4 mm na ostalih oseh. DA
vse osi
Če na pnevmatikah ni oznak M+S / 3PMSF so obvezne verige, vsaj 4 mm v vozilu morata biti tudi lopata in vreča s peskom Od 15.11. do 15.03.
 Črna gora 4 mm DA Samo pogonske osi Če so ceste zasnežene so obvezne verige, v vozilu morata biti tudi lopata in vreča s peskom Od 1.11. do 1.04.
Nizozemska 1,6 mm NE NI dovoljeno  
Norveška 5 mm DA(1)
Vse osi, vključno z dvižnimi osmi
Dovoljeno, z zahtevo, da ima 3-7 setov - odvisno od števila osi. Od 15.11. do 31.03.
Poljska 1,6 mm (3 mm za avtobuse) NE Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki
Portugalska 1 mm NE Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki  
Romunija 1,6 mm DA Dovoljeno na pogonskih oseh Od 15.11. do 15.03.
Rusija 4 mm DA(1)
Vse osi(2)
Dovoljeno Referenčno obdobje je od  1.12. do 28.02. A vsaka zveza lahko to obdobje podaljša, če je potrebno.
Srbija 4 mm DA
Samo pogonske osi
Verige so obvezne vsaj na 2 pogonskih oseh, v vozilu mora biti tudi lopata Od 01.11. do 01.04.
Slovaška 3 mm DA
Samo pogonske osi
Dovoljeno, če ni oznak M+S/3PMSF ali če to določajo prometni znaki. Od 15.11. do 31.03.
Slovenija 4 mm DA
Samo pogonske osi
Dovoljeno, če ni oznak M+S/3PMSF,  vsaj 3 mm. Od 15.11. do 31.03.
Španija 1,6 mm NE Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki Glede na vozne razmere lahko pooblaščene osebe prepovejo vožnjo tovornih vozil.
Švedska 5 mm DA(1)
Pogonske osi 
Dovoljeno Od 01/12. do 01.04.
Švica 1,6 mm NE Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki  
Turčija 4 mm DA
Pogonske osi(3)
Dovoljeno Od 01.12. do 01.04.
Velika Britanija 1 mm NE Ni obvezno Od 01.12. do 01.04.
Ostale države EU 1,6 mm NE Verige so obvezne, če to določajo prometni znaki V nekaterih državah so lahko zahtevane verige ali zimske pnevmatike, če je označeno s prometnimi znaki.
(1) Pnevmatike morajo biti posebej zasnovane za zimske razmere.
(2) Na oseh prikolic od 2015.
(3) V bodoče na oseh prikolic.
Podatki so le informativnega značaja in se lahko v skladu z lokalnimi predpisi spremenijo.

Oznaka E2

Pnevmatike, ki jih izdeluje družba Michelin so zasnovane tako, da odgovarjajo posebnim voznim pogojem tistim območjem, kjer se bodo prodajale in uporabljale. V Evropi morajo biti pnevmatike MICHELIN opremljene z oznako E2, ki dokazuje njihovo ustreznost voznim pogojem v naslednjih evropskih državah:

Albanija

Nemčija

Andora

Avstrija

Belorusija

Belgija

Bosna in Hercegovina

Hrvaška

Danska

Španija

Estonija

Ferski otoki

Finska

Francija

Gruzija

Grčija

Grenlandija

Madžarska

Irska

Islandija

Italija

Kazahstan

Latvija

Liechtenstein

Litva

Luksemburg

Makedonija

Moldavija

Monako

Norveška

 

Nizozemska

Poljska

Portugalska

Romunija

Združeno kraljestvo

Rusija

San Marino

Slovaška

Slovenija

Srbija

Črna gora

Švedska

Švica

Češka

Ukrajina

Vatikan

Oznaka FRT (prosto vrteče pnevmatike)

Oznaka »FRT« (omenja jo pravilnik št. 54 v točki 3.1.15) se nanaša na pnevmatike, ki so bile zasnovane za namestitev na osi prikolice.

Pravilnik velja za vse nove pnevmatike, ki se uporabljajo na območju Evrope: to pomeni, da so pnevmatike z oznako FRT homologirane samo za uporabo na oseh prikolic in se ne smejo nameščati na druge vrste osi.

Pri družbi Michelin ne ogovarjamo za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja naših priporočil.

Poglabljanje pnevmatik

Glavni evropski predpisi

Država Omejitve glede namestitve poglobljenih pnevmatik Umik tovornih pnevmatik glede na obrabo (brez upoštevanja uporabe v zimskih pogojih)
Minimalna globina profila Opažanja
NEMČIJA Prepovedana namestitev na krmilni
osi avtobusov, katerih
hitrost doseže 100 km/h
1,6 mm  
AVSTRIJA Namestitev na krmilne osi prepovedana
za vse kategorije tovornih vozil
2 mm  
BELGIJA Ni omejitev 1,6 mm  
BULGARIJA Namestitev na krmilne osi prepovedana
za vse kategorije tovornih vozil
1,6 mm  
HRVAŠKA Ni omejitev 1,6 mm  
DANSKA Ni omejitev 1 mm  
ŠPANIJA Ni omejitev ni podatkov  
ESTONIJA Ni omejitev 1,6 mm  
FINSKA Ni omejitev 1,6 mm  
FRANCIJA Ni omejitev 1 mm  
GRČIJA Ni omejitev 2 mm  
MADŽARSKA Prepovedana namestitev na
enostavne osi avtobusov
5 mm za avtobuse s pnevmatikami
s premerom > 750 mm
3 mm za ostale avtobuse
1,6 mm za ostala vozila
 
ITALIJA Ni omejitev 1,6 mm  
LATVIJA Ni omejitev 1,6 mm  
LITVA Ni omejitev 1 mm  
LUKSEMBURG Ni omejitev 1 mm za prikolice
1,6 mm za vlečna
vozila
 
NORVEŠKA Ni omejitev 1,6 mm  
NIZOZEMSKA Ni omejitev ni podatka  
POLJSKA Prepovedana namestitev na enostavni
osi avtobusov, katerih
hitrost doseže 100 km/h
3 mm za avtobuse, katerih
hitrost doseže 100 km/h
1,6 mm za ostala vozila
 
PORTUGALSKA Ni omejitev    
ROMUNIJA Ni omejitev 1,6 mm  
RUSIJA Namestitev na krmilne osi prepovedana
za vse kategorije tovornih vozil
2 mm za avtobuse
1 mm za ostale kategorije tovornih vozil
 
SRBIJA Ni omejitev 2 mm  
SLOVAŠKA Ni omejitev 1,6 mm  
SLOVENIJA Ni omejitev 1,6 mm  
ŠVEDSKA Ni omejitev 1,6 mm Dvojna zunanja kolesa. Ni določenega minimalnega
profila, razen za zimsko obdobje.
ŠVICAE Ni omejitev 1,6 mm  
ČEŠKA Prepovedana namestitev na krmilno
os avtobusov
1,6 mm  
TURČIJA Ni omejitev 1,6 mm  
ZDRUŽENO KRALJESTVO Ni omejitev 1 mm  
UKRAJINA Namestitev na krmilne osi prepovedana
za vse kategorije tovornih vozil
2 mm za avtobuse
1 mm za ostale kategorije tovornih vozil