Nasveti

Varnostni napotki

-1-

Funkcije pnevmatike

Povezana tveganja

Prenašanje obremenitev glede na lastnosti vozila:
obremenitev na osi
Preobtežena pnevmatika se pregreje. To lahko povzroči hitro obrabo pnevmatike med vožnjo, zaradi česar lahko kasneje pride tudi do predrtja. Prav tako preobremenitev onemogoča optimalen stik s cestiščem, kar vpliva tako na samo vedenje pnevmatike kot na njeno oprijemljivost: vodljivost, trakcija in zaviranje. Ogrožen je tudi postopek obnove in skrajša se življenjska doba pnevmatike.
Prenašanje hitrosti glede na lastnosti vozila:
maksimalna dovoljena hitrost vozila
Pnevmatika, podvržena preveliki hitrosti, se pregreje. To lahko povzroči hitro obrabo pnevmatike med vožnjo, zaradi česar lahko kasneje pride tudi do predrtja. Ogrožen je tudi postopek obnove in skrajša se življenjska doba pnevmatike.
Vožnja po različnih terenih glede na dejavnost in področje uporabe Pnevmatika, ki ni nameščena na pravilno pozicijo na vozilu, ali ki se ne uporablja v skladu s predvideno uporabo, se lahko:
– pregreje: primer pnevmatike, namenjene raznoliki uporabi, ki se uporablja za dolgotrajna potovanja po avtocesti.
– poškoduje: primer obrabe tekalne površine pnevmatike, ki je namenjena cestni uporabi, uporablja pa se na grobih terenih.
V zadnjem primeru mora pnevmatiko, na kateri so vidne globoke poškodbe, pregledati strokovnjak, da ugotovi, ali je še vozna, ali jo je potrebno popraviti, ali pa zamenjati. Če so na površini pnevmatike opazne kovinske žice, bo prišlo do oksidacije le-teh: cestno-prometni predpisi uporabe takšne pnevmatike ne dovoljujejo. Takšne poškodbe lahko povzročijo hitro obrabo pnevmatike med vožnjo, zaradi česar lahko kasneje pride tudi do predrtja. Ogrožen je tudi postopek obnove in skrajša se življenjska doba pnevmatike.
Usmerjanje vozila glede na dejavnost in področje uporabe Če na krmilno os namestimo pnevmatiko, ki ni primerna za tovrstno namestitev ali uporabo, lahko to, ob upoštevanju vpliva vozne površine in hitrosti, vpliva na slabšo vodljivost vozila. Zaradi tega boste teže obvladali vozilo.
Usmerjanje vozila prek obveščanja voznika
o stanju cestne površine
Pnevmatike na krmilni osi so prve, ki pridejo v stik z novo cestno površino. Zato morajo biti pnevmatike, zasnovane za to vrsto osi takšne, da se postopoma odzivajo na spremembe na cestni površini: kot, na primer, začasno zmanjšanje oprijemljivosti. Pnevmatika, ki ni bila zasnovana za uporabo na krmilni osi, se morda odziva prehitro in vozniku ne zagotavlja vseh podatkov o spremembah na cestišču.
Zagotavljanje udobja
med vožnjo
Posebne značilnosti
pnevmatik, zasnovanih za krmilne osi: prilagojen profil in enakomerno obrabljanje
Pri krmilni osi je izjemno pomembno, da se pnevmatike obrabljajo enakomerno: neposredna povezava z volanom, bližina voznika itd. Pnevmatike za uporabo na krmilnih oseh, so bile zasnovane ob upoštevanju tega kriterija, prav tako pa imajo takšen profil, ki pripomore k enakomerni obrabi. Pnevmatika, ki ni bila zasnovana za uporabo na krmilni osi, ne izpolnjuje te naloge, kar lahko povzroči tudi neenakomerno porazdelitev teže.
Prenos
zaviralnega momenta
Odvisen od sistema
zaviranja vozila.
Pri zaviranju v sili je
krmilna os močno obremenjena.
Pogonska os zagotavlja
zaviranje s sistemom upočasnitve
Pri zaviranju v sili se velik del obremenitve prenese na krmilno os: pnevmatike, nameščene na to os, imajo tako ključno vlogo pri zaviralni razdalji vozila.
Pnevmatika, ki ni zasnovana za uporabo na krmilnih oseh, lahko vpliva na slabše zaviranje, kadar jo namestimo na to vrsto osi.
V primeru zaviranja s sistemom upočasnitve so pnevmatike na pogonski osi pod veliko obremenitvijo, predvsem profil in karkasa: neustrezna pnevmatika bo tako manj učinkovito opravila svojo nalogo prenosa zaviralnega momenta, prav tako pa bo imela krajšo življenjsko dobo.
Prenos
vrtilnega momenta
Odvisen od moči
in navora vozila
Pospeševanje vozila se na cestišče prenese samo prek pnevmatik pogonske osi: neustrezna pnevmatika bo manj učinkovito opravila to nalogo, prav tako pa bo krajša njena življenjska doba.
Trajanje z namenom
zniževanja stroškov
v zvezi s prevoženimi km Pnevmatike morajo ustrezati tako vrsti osi, na katero so nameščene kot področju uporabe vozila: če profil pnevmatike ne ustreza vrsti osi, na katero je nameščena in če sama pnevmatika ni izbrana uporabi primerno, z njo ne boste prevozili toliko kilometrov, kot bi jih ob upoštevanju navedenega.
Trajanje z namenom
zniževanja stroškov
v zvezi s porabo goriva Tovorne pnevmatike veliko vplivajo na porabo goriva, zato je potrebno pri izbiri upoštevati področje uporabe in izbrati pnevmatiko s pravilnim profilom. Pri nekaterih področjih uporabe lahko ugodno vplivate na porabo goriva, če izberete pnevmatike z nizkim kotalnim uporom.
Kotalni upor pnevmatik se tekom rabe manjša: če menjate pnevmatiko preden se le-ta popolnoma obrabi* lahko tako negativno vplivate na varčevanje z gorivom.

*Minimalni dovoljeni profil pnevmatik je določen z zakonodajo v posameznih državah. Razen kot to določa zakonodaja in kot velja za zimsko obdobje, nikoli ne vozite s pnevmatikami, katerih profil je po poglabljanju nižji od 1 mm.

Tveganja, povezana s krmilno osjo, ki lahko vplivajo na oprijemljivost, vodljivost in hitro obrabo pnevmatike med vožnjo, lahko celo pripeljejo do predrtja pnevmatike in posledično do izgube nadzora nad vozilom.