Nasveti

Vodnik za nakup pnevmatik

-1-

SPREMEMBE V OZNAČEVANJU TOVORNIH PNEVMATIK OD JUNIJA 2012

Novi modeli pnevmatik MICHELIN, ki postopoma nadomeščajo stare, se ponašajo z novim načinom označevanja, ki omogoča lažje prebiranje podatkov na izdelku.

V skladu z novim načinom označevanja so na vsaki pnevmatiki naslednje tri vrste podatkov:

 • Logotip družbe MICHELIN: zagotavlja avtentičnost izdelka.
 • Program: se nanaša na področje uporabe.
 • Dimenzije in pozicija pnevmatike: pozicija na vozilu.

Takšen način označevanja omogoča lažje prepoznavanje izdelka in razumevanje njegove uporabe. Označba za pozicijo pnevmatike na vozilu pa pripomore tudi k lažjemu rokovanju s pnevmatikami v delavnicah.

Nov način označevanja se uporablja tudi za obnovljene pnevmatike.

Poimenovanje pnevmatik MICHELIN

Trenutno so pnevmatike MICHELIN poimenovane po sledečem principu:

appellation1

Ta princip se spreminja v smeri nove različice poimenovanja, na podlagi katere bo mogoče iz poimenovanja pnevmatike razbrati področje uporabe: poimenovanja se bodo spreminjala skupaj s prenovo programa izdelkov, kot v primeru zamenjave MICHELIN XTE 2 s pnevmatiko MICHELIN X® MULTI™ T:

appellation2

Poimenovanja nekaterih pnevmatik, bodo vsebovala tudi posebno namensko oznako, ki označuje dodatno prednost glede na specifična pričakovanja prevoznika. Na primer:

appellation3

* Takšen izdelek ne obstaja. Gre samo za ponazoritev.

NAMENSKE OZNAKE 
ENERGY™: nižja poraba goriva
GRIP: oprijemljivost v vseh letnih časih
WINTER: zimski pogoji
ICEGRIP: oprijemljivost na poledenelih cestiščih 
HD: ojačana karkasa 
HL: težki tovor 
Seznam ni izčrpen.

Pomaknite se z miško na označene točke

 • Mesto indikatorja obrabe
 • PICTO program pnevmatik
 • LOGO programa pnevmatik
 • DOT je tovarniška oznaka in pomeni datum proizvodnje pnevmatike (teden + leto)
 • Regroovable: pnevmatiko se lahko obnovi s postopkom poglabljanja
 • Oznaka dimenzije:
  Presek v mm
  Presečna serija: razmerje višine in širine prereza x 100
  R: radialna pnevmatika
  Notranji premer
 • Oznake obremenitve in hitrosti
 • Shema s prikazom pozicije pnevmatike
 • Tubeless: brez zračnice
 • Črka, ki označuje pozicijo pnevmatike na vozilu
 • Logotip blagovne znamke MICHELIN
 • Koda evropske homologacije
 • Oznaka M + S, področje uporabe

Oznake hitrosti

OZNAKE HITROSTI Hitrost v km/h
D 65
E 70
F 80
G 90
OZNAKE HITROSTI Hitrost v km/h
J 100
K 110
L 120
M 130
OZNAKE HITROSTI Hitrost v km/h
N 140
P 150
Q 160
R 170

Oznake za dopustno obremenitev

OZNAKE Obremenitev v kg
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
OZNAKE Obremenitev v kg
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2180
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
OZNAKE Obremenitev v kg
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725
144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
151 3350
152 3550
153 3650
154 3750
155 3875
156 4000
157 4125
158 4250
159 4375
OZNAKE Obremenitev v kg
160 4500
161 4625
162 4750
163 4875
164 5000
165 5150
166 5300
167 5450
168 5600
169 5800
170 6000
171 6150
172 6300
173 6500
174 6700
175 6900
176 7100
177 7300
178 7500
179 7750
 

Tveganje za preobremenitev 

Če pnevmatiko izpostavite obremenitvi, ki je večja od nominalne vrednosti, navedene na pnevmatiki, lahko pride do nepopravljive škode na sami strukturi pnevmatike in posledično do predrtja pnevmatike.

Kako izbrati tovorne pnevmatike: pomemben korak

Družba Michelin ponuja veliko izbiro tovornih pnevmatik glede na različne tipe vozil, vrsto potovanja in vrsto prevoza blaga. V skladu z zakonodajo in tehničnimi zahtevami vam pri družbi Michelin pomagamo tako pri pravilni izbiri, kot pri montaži pnevmatik.

Opozorila in napotki za uporabo

Upoštevajte zakonodajo, ki je veljavi v vaši državi ter proizvajalčeve zahteve glede opreme: dimenzije, dopustne obremenitve, hitrost, struktura... V primeru sprememb originalne opreme, preverite veljavne predpise v vaši državi. V nekaterih državah je potrebno v primeru takšnih sprememb na vozilu, pridobiti posebno dovoljenje.

Upoštevajte različne pogoje uporabe. Pri izboru najprimernejše pnevmatike, bodite pozorni na vaša pričakovanja (dolga potovanja, prevozi v zimskih pogojih, izjemni pogoji, …).

Pred montažo preverite stanje rabljene pnevmatike pri strokovnjaku in poskrbite za varnost in skladnost z veljavnimi predpisi.

Priporočljivo je, da so na isti osi nameščene pnevmatike s podobno stopnjo obrabe. V nekaterih zakonodajah je celo določeno maksimalno dovoljeno odstopanje. V nekaterih državah je, ali določeno z zakonom, ali pa močno priporočljivo, da so na isti osi nameščene pnevmatike z enakim vzorcem utorov na tekalni površini.

Nikoli ne uporabljajte pnevmatike, ki nima več takšnih tehničnih lastnosti, na podlagi katerih je pridobila homologacijo. Pretirane ali neustrezne spremembe v geometriji vozil lahko vplivajo na učinkovitost tovornih pnevmatik.

Nepravilna uporaba ali nepravilna izbira tovorne pnevmatike lahko povzroči prehitro obrabo določenih mehanskih delov.

Izberite pravo »tovorno« pnevmatiko v treh korakih

Tovorna vozila imajo tri glavne vrste osi: krmilno os, pogonsko os in os prikolice.

Essieux

Za varno vožnjo in optimalni prihranek je potrebno pri izbiri upoštevati določena merila.

Izbira sestoji iz treh korakov:

Opredelite namen uporabe vaših pnevmatik.

Izberite izmed šestih programov tovornih pnevmatik MICHELIN. Vsak je prilagojen različnim potrebam in področjem uporabe avtoprevoznikov.

Določite pravilno dimenzijo pnevmatike

 Maksimalno obremenitev osi določi proizvajalec vozila skladno z veljavnimi predpisi. Če takšno os opremite s pnevmatikami, ki prenesejo večje obremenitve, kljub temu ne smete prekoračiti obremenitve, ki jo določi proizvajalec.

 Za vsako dimenzijo tovorne pnevmatike obstaja(jo) ustrezno prilagojeno kolo oz. kolesa (velikost platišč): glejte »Priročnik za standarde« organizacije ETRTO in/ali upoštevajte priporočila proizvajalca.

 Nikoli ne montirajte pnevmatike na platišče brez homologacije: obstaja namreč tveganje poškodb kolesa in/ali pnevmatike, nepravilnega stika pnevmatike s cestiščem, neustreznega poteka karkase, kar vpliva na varnost, učinkovitost, oprijemljivost in življenjsko dobo tovornih pnevmatik.

Izberite ustrezen profil pnevmatike

Profil izberete glede na pozicijo pnevmatike na eni od treh glavnih osi vozila.

Na krmilno os je potrebno montirati:

 • izključno pnevmatike z oznako »F« ali »Z«
 • na krmilno os nikoli ne nameščajte pnevmatik z oznako »T«*

 Na pogonsko os se smejo namestiti le pnevmatike z oznako »D«.
 Na os prikolice se smejo namestiti le pnevmatike z oznako »T«.

*Pri družbi Michelin ne odgovarjamo za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja naših priporočil.

Essieux-camion

*Te pnevmatike so bile zasnovane posebej za uporabo na oseh prikolic zato niso primerne za montažo na krmilni osi motornega vozila. Družba Michelin ne odgovarja za posledice, nastale zaradi neupoštevanja naših priporočil.

Pri opremljanju prednje krmilne osi je potrebno:
 uporabiti izključno pnevmatike z oznako »F« ali »Z«. Te so bile namreč zasnovane in proizvedene ob upoštevanju posebnih omejitev vožnje, ki veljajo za krmilne osi motornih vozil: dinamične obremenitve, koti, pod katerimi se nagibajo osi, veliko število prevoženih kilometrov itd.

Pri opremljanju pogonske osi je potrebno:
 uporabiti izključno pnevmatike z oznako »D« ali »Z«. Pnevmatike z oznako »D« so bile zasnovane ob upoštevanju posebnih omejitev, ki veljajo za pogonske osi: prenos vrtilnega in zaviralnega momenta, montaža dvojnih koles, največja obremenitev na osi vzdolž celega vozila itd. Tudi pnevmatike z oznako »Z« se lahko uporabijo na pogonski osi, vendar boste najučinkovitejšo uporabo pnevmatik, ob upoštevanju omejitev za to vrsto osi, dobili v kombinaciji s pnevmatikami z oznako »D«. V nekaterih primerih so tudi pnevmatike z oznako "Z" optimalna rešitev za pogonsko os: uporaba v urbanem okolju, na primer.

Pri opremljanju osi prikolice je potrebno:
 uporabiti izključno pnevmatike z oznako »T« ali »Z«. Te so bile namreč zasnovane ob upoštevanju posebnih omejitev, ki veljajo za osi prikolice: statične in dinamične obremenitve, zdrsi, veliko število prevoženih kilometrov za osrednjo os itd. Za pnevmatike z oznako »T« veljajo omejitve glede obremenitev in hitrosti, prilagojene priklopnemu vozilu (prikolica ali polprikolica). V času montaže pnevmatik z oznako »Z« preverite, če navedbe za maksimalno obremenitev in hitrost ustrezajo potrebam osi. Pnevmatike MICHELIN s profilom »T« imajo v Evropi oznako »FRT« (Free Rolling Tyre), standardizirano s strani organizacije ETRTO. Pnevmatik s profilom »T« ne smete nameščati na krmilne ali pogonske osi.

Oznaka FRT:
Oznaka FRT je opredeljena v pravilniku št. 54 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotni predpisi o homologaciji pnevmatik za gospodarska vozila in njihove priklopnike: »Točka 3.1.15«. Oznaka »FRT« se nanaša na pnevmatike, zasnovane posebej za opremo osi prikolic (pnevmatike za osi priklopnikov). Pravilnik velja za vse nove pnevmatike, ki so v uporabi v Evropi: to pomeni, da so pnevmatike z oznako FRT homologirane samo za uporabo na oseh prikolic in se jih ne sme nameščati na druge vrste osi. Pri družbi Michelin uporabljamo oznako FRT tudi na pnevmatikah MICHELIN Remix. Pri družbi Michelin ne odgovarjamo za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja naših priporočil.

KARKASA NOSI

KARKASA NOSI

BOČNICE BLAŽIJO

BOČNICE BLAŽIJO

PETA PRENAŠA

PETA PRENAŠA

PLAST JEKLENIH VLAKEN USMERJA

PLAST JEKLENIH VLAKEN USMERJA

GUMENA ZMES TRAJA

GUMENA ZMES TRAJA

Sile, ki delujejo na vozilo med vožnjo

Če se želimo premakniti z mesta, potrebujemo energijo. Da bi zmanjšali porabo goriva, je potrebno zmanjašti vpliv sil, ki delujejo na vozilo med vožnjo (težnost, povezana z maso vozila, zračni upor, mehansko trenje). Kotalni upor pnevmatik, ki je pogosto podcenjen, prispeva k tretjini porabe goriva.

Aerodinamični upor, težnost in vztrajnost

resistance_01

Mehansko trenje in učinkovitost delovanja motorja

resistance_02

Kotalni upor pnevmatik

resistance_03

Kolo, dejavnik, ki vpliva na varnost

Kolo je osrednji organ za zagotavljanje varnosti vašega vozila, ker:

 • skupaj z gumo zagotavlja neprepustnost,
 • prenaša obremenitev,
 • omogoča prihranek pri gorivu,
 • prenaša moč,
 • pomaga omiliti vpliv vročine,
 • omogoča prevoz težjih bremen,
 • prispeva k lepšemu videzu vozila.
roue2

Da se prepričate, če bosta kolo in platišče prenesla obremenitve v okviru predvidene uporabe, se obrnite na proizvajalca kolesa oz. platišča. *

* source ETRTO

Označevanje koles

Innovations_Roue_a_Valve_V0R3_decoupe_01

Kolo z zaščitnim zračnim ventilom

Da bi se izognili poškodbam zračnega ventila (v primeru predrtja kolesa), pri družbi Michelin priporočamo uporabo koles z zaščitnim zračnim ventilom (ALV).

Zračni ventil se nahaja na zunanji strani diska.

Kolo z zaščitnim zračnim ventilom

 Ventil je zavarovan.

Klasično kolo

 Nevarnost, če se med disk in zavorne čeljusti zatakne kamen

roue_alv
roue_classique_ilv

Reverzibilno kolo

Ker je opremljeno z ventilom z dvema izhodoma, lahko reverzibilno kolo, ki je bilo zasnovano za uporabo na polprikolpnikih in priklopnikih, obrnete skupaj s pnevmatiko.

Reverzibilno kolo (REV)

roue_reversible

Kolo X-One

Montaža pnevmatik na kolo X-One omogoča do 130 kg večjo obremenitev in zmanjšanje porabe goriva za 1,5 %

Dvojna kolesa

Kolesa X ONE

Roues-jumelees
Roue-X-One

Dvojna kolesa (prikaz)

2 kolesi 22.5 x 9.00 za pnevmatiko 315/70 R 22.5

2 kolesi 22.5 x 7.50 za pnevmatiko 275/70 R 22.5

Kolesa X-One (prikaz)

1 kolo 22.5 x 17.00 za pnevmatiko 495/45 R 22.5

1 kolo 22.5 x 15.00 za pnevmatiko 455/45 R 22.5

Montaža kolesa

Innovations_Roue_a_Valve
 • Uporabite pritrjevalne elemente po priporočilih proizvajalca kolesa (osi, vijaki, ...)
 • Pri privijanju vijakov upoštevajte navor, ki ga priporoča proizvajalec vozila ali osi (SR)
 • Upoštevajte vrstni red privijanja, kot je prikazano na zgornji sliki
 • Privijanje morate zaključiti z momentnim ključem, ali če tega nimate na voljo, z orodjem, ki ga priskrbi proizvajalec vozila
 • Uporabite lahko tudi udarni vijačnik, pod pogojem, da uporabite ustrezni momentni nastavek
 • Obvezno preverite zatezni navor po prevoženih 50-ih km, nato po 100-ih km in nato občasno.