Pravna obvestila

SPLETNO STRAN UREJA:

MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Limited Liability Company
Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15
4401
Madžarska
Telefon: (36) 42 502 600 ; (36) 1 459 2600    Faks: (36) 42 502 603
matična številka: 15-09-062150
davčna številka: 11246062-2-15

SPLETNO GOSTOVANJE ZAGOTAVLJA:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCIJA
Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Faks: +33 (0)1 48 13 31 21
Urednik objave: Direktor trženja, odgovoren za celotno državo

Pred uporabo spletne strani, namenjene predstavitvi programa podjetja Michelin za tovorna vozila, natančno preberite pogoje uporabe. Spletna stran je namenjena prodajalcem in uporabnikom tovornih pnevmatik Michelin v Sloveniji. Za prikaz strani v želenem jeziku, izberite ustrezno državo iz padajočega menija.

Podjetja v okviru skupine Michelin so samostojna podjetja in nastopajo kot samostojne pravne osebe. Kljub temu so, zaradi lažjega posredovanja informacij na tej spletni strani, lahko uporabljeni naslednji izrazi: »Michelin«, »skupina«, »skupina Michelin« in »mi«, ki označujejo vse družbe v okviru skupine Michelin, ki sicer poslujejo ločeno.

1. ČLEN: NAMEN

Namen pogojev uporabe je določiti roke in pogoje, pod katerimi vam Michelin zagotavlja to spletno stran ter roke in pogoje, pod katerimi sta mogoča dostop in uporaba spletne strani. Vse povezave na spletno stran morajo biti v skladu s tem pravnim obvestilom, ki pa ga lahko Michelin kadarkoli spremeni ali posodobi. Z dostopom in uporabo spletne strani izjavljate, da se strinjate z navedenimi pogoji uporabe in z našo ustaljeno prakso na področju zagotavljanja zaupnosti in varovanja osebnih podatkov.

2. ČLEN: DOSTOP DO STRANI

Spletna stran je na voljo komur koli. Vsebuje predstavitev izkušenj družbe Michelin na področju mobilnosti; inovacije na področju tovornih pnevmatik, katalog naših tovornih pnevmatik in aplikacijo »dealer locator«. Prav tako vsebuje posebno rubriko, pod katero se lahko prijavite na našo storitev Michelin Euro Assist.

Pri družbi Michelin si prizadevamo za zagotavljanje dostopa do naše strani, vendar nas k temu ničesar ne zavezuje. Lahko se zgodi, da se zaradi vzdrževanja, posodabljanja ali drugih razlogov, zlasti tehnične narave ali zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi, dostop do spletne strani ustrezno prilagodi ali celo prekine. Michelin pod nobenim pogojem ne odgovarja za tovrstne prekinitve in s tem povezane posledice.

Kot uporabnik se zavezujete, da naše spletne strani in še posebej interaktivnih vsebin, če obstajajo, ne boste uporabljali za namene goljufije.

3. ČLEN: PRAVICE, KI SE NAVEZUJEJO NA INTELEKTUALNO LASTNINO

Vsebina (ki med drugim vključuje informacije, besedila, grafe, podatke, slike, fotografije, vizualne podatke, zvočne in video posnetke, računalniške programe in podatkovne baze ter obliko samo vseh teh elementov in strani same) je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali drugimi pravicami, ki se navezujejo na intelektualno lastnino. Vsebina je izključna last družbe Michelin in/ali njenih podružnic. Kakršno koli kopiranje, razmnoževanje, predstavitev, uporaba, prilagoditev, spreminjanje, prevajanje in razpošiljanje vsebine – bodisi v celoti bodisi delno – ki je v lasti družbe Michelin ali katere izmed njenih podružnic, ki so te pravice kakor koli prenesle na družbo Michelin, je nezakonito, razen če gre za omejevalno pravico, ki vam je podeljena v skladu z navedbami v nadaljevanju in/ali za kopijo, ki je namenjena izključno rabi v zasebne namene. Vsebina na tej spletni strani se lahko spremeni brez predhodne najave in se objavlja brez vsakršnega, eksplicitnega ali implicitnega, jamstva oziroma obveze, prav tako pa iz nje ne izhaja nobena pravica do kakršne koli odškodnine. Vsebina je avtorsko zaščitena kot © 1997–2013 Michelin. Logotipi so registrirane blagovne znamke.

Podatki, ki se nanašajo na prodajalce tovornih pnevmatik in ki jih pridobimo in dajemo na razpolago uporabnikom naše spletne strani, predstavljajo podatke, katerih avtor in lastnik je družba Michelin. Vsebina tovrstnih podatkov je zaščitena tako z avtorskimi pravicami kot s predpisi o varstvu baz podatkov, ki predstavljajo prenos direktive 96/9/ES z dne 11. marca 1996 v nacionalno zakonodajo.

Z dostopom do spletne strani se obvezujete:

  • da podatkov, ki so na voljo na spletni strani, ne boste na noben način, niti delno niti v celoti, razmnoževali, predstavljali, prevajali, prilagajali ali spreminjali;
  • da niti celotne baze podatkov niti – količinsko in kakovostno gledano – njenega bistvenega dela ne boste izvažali, shranjevali, razmnoževali, predstavljali ali ohranjali, niti neposredno niti posredno, na kakršnem koli nosilcu podatkov, ne glede na način ali obliko
  • da niti celotne baze podatkov niti – količinsko in kakovostno gledano – njenega bistvenega dela, ne glede na obliko, ne boste ponovno uporabili za javno objavo;
  • da, v kolikor bi to očitno predstavljalo neskladje z običajnimi pogoji uporabe, ne boste na ponavljajoč in/ali sistematičen način izvažali ali ponovno uporabljali – količinsko in kakovostno gledano – nebistvenih delov baze podatkov.

Kakršna koli kršitev avtorskih pravic v zvezi z bazo podatkov pomeni kaznivo dejanje ponarejanja podatkov, ki se kaznuje. Kakršen koli izvoz podatkov, ki ogroža pravice avtorja baze podatkov, se kaznuje.

4. ČLEN: ELEKTRONSKA POŠTA

Za izmenjavo podatkov z družbo Michelin prek elektronske pošte morate izpolniti poseben obrazec za e-pošto, ki je na voljo na spletni strani. Odgovorov družbe Michelin na elektronsko pošto ter dostopa do spletnih strani oz. vsebine si uporabnik ne more prisvojiti, prav tako pa ne predstavljajo dokaza, da se v državi, v kateri se nahaja uporabnik, izvaja kakršno koli oglaševanje ali promocijska oz. komercialna dejavnost.

5. ČLEN: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Na splošno lahko obiščete našo spletno stran, ne da bi morali razkriti vašo identiteto in posredovati vaše osebne podatke. Vendar pa lahko družba Michelin včasih od vas zahteva tovrstne podatke, na primer, da lahko odgovorimo na povpraševanje, ki nam ga posredujete, ali zagotovimo ustrezne storitve, ter tudi za namene trženja.

Omenjeni podatki se nanašajo na ime, naslov, telefonsko številko, faks, e-pošto itd.

Z namenom zagotavljanja najboljše možne storitve, družba Michelin zbira anonimne podatke, povezane z brskanjem po spletni strani, s čimer meri učinkovitost spletne strani. Družba Michelin obdeluje statistiko v zvezi z obiskom strani z namenom, da bi bolje razumeli,kako je spletna stran obiskana, koliko uporabnikov jo obišče in konkretno katere strani, trajanje in pogostost obiskov itd. Edini namen tovrstnih statističnih podatkov je izboljšati storitve, ki jih ponujamo v okviru naše spletne strani.

5.1 Naslovnik osebnih podatkov

Podatki, zbrani preko naše spletne strani, se zbirajo za družbo Michelin ter za izbrane partnerje in/ali izvajalce storitev, ki delajo za Michelin (Spletno stran ureja, a Spletno gostovanje zagotavlja, a Michelin Romania S.A.). Tudi naši partnerji in izvajalci se s podpisom pogodbe zavežejo, da bodo varovali zaupnost podatkov, ki jim bodo morda posredovani, in da jih bodo uporabili izključno za namene naloge, ki jim je bila zaupana. Družba Michelin se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo prodala, posodila ali jih prenesla na tretjo osebo. Kljub temu pa je lahko družba Michelin, v primeru sodnega ali upravnega sklepa, zato da zadosti veljavni zakonodaji, ali da zaščiti svoje pravice in lastnino, primorana posredovati vaše osebne podatke.

5.2 Pravica do dostopa, spreminjanja, izbrisa in nasprotovanja

Za osebne podatke, ki nam jih posredujete, imate pravico do dostopa, popravkov in izbrisa, kot tudi pravico do nasprotovanja iz legitimnih razlogov, v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.

Prav tako lahko brezplačno nasprotujete zbiranju in obdelavi vaših podatkov s strani družbe Michelin. V skladu z predpisi o varovanju osebnih podatkov imate pravico do nasprotovanja, da bi se vaši podatki uporabljali v reklamne, še posebej komercialne, namene.

Navedene pravice lahko uveljavite enostavno tako, da nam pišete na naslov: MICHELIN Hungária Ltd. 1087 Budapest, Kerepesi út 17.

 5.3 Povezave do spletnih strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani. Obveščamo vas, da družba Michelin s temi stranmi ne deli vaših zaupnih podatkov, razen v primeru socialnih omrežij, kot je določeno pod točko 5.4 v nadaljevanju. Ko zapustite našo spletno stran, lahko veljajo drugačni pogoji v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, na katere pa družba Michelin nima vpliva in tudi ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem.

5.4 Socialna omrežja

Spletna stran uporablja vtičnike za socialna omrežja, za katera poskrbijo in jih koristijo socialna omrežja sama. Omenjene vtičnike prepoznate po logotipu socialnega omrežja, ki ga posamezni vtičnik predstavlja. Vtičniki vam omogočajo, da na svojih profilih, ki ste jih ustvarili v okviru posameznih omrežij, objavljate hiperpovezave ali vsebino z naše spletne strani. Prav tako vam omogočajo, da v vašem profilu objavljate obvestila v zvezi z vsebino, ki vam je bila všeč, oz. komentarje v zvezi z vsebino, ali da priporočate določene vsebino. Če uporabljate vtičnike socialnih omrežij, delite informacije z dotičnim socialnim omrežje, ki te informacije shranjuje. Družba Michelin nima nobenega vpliva na to, kako posamezna socialna omrežja zbirajo in obdelujejo vaše podatke. Da se seznanite z namenom in obsegom zbiranja, obdelavo in nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih delite, če uporabljate vtičnike socialnih omrežij, si preberite politike varovanja zasebnosti zadevnih socialnih omrežij.

Tudi če ne uporabljate vtičnikov socialnih omrežij, medtem ko brskate po naši spletni strani, ki vsebuje takšen vtičnik, se lahko zgodi, da vaš brskalnik samodejno vzpostavi povezavo s strežnikom socialnega omrežja. Če, medtem ko brskate po naši strani, niste povezani s socialnim omrežjem, ali če nimate ustvarjenega uporabniškega računa za to socialno omrežje, lahko omrežje kljub temu zbere podatke o datumu in uri vašega obiska naše strani, URL ter tudi tehnične podatke v zvezi z vašim IP naslovom prek brskalnika ali operacijskega sistema, ki ga uporabljate. Če ste med brskanjem po naši spletni strani povezani s socialnim omrežjem, vas vtičnik prek naše strani lahko poveže z vašim računom, ustvarjenim v določenem socialnem omrežju. Če ne želite, da socialno omrežje prek našega vmesnika poveže zbrane podatke z vašim uporabniškim računom, se morate v času brskanja na naši spletni strani odjaviti s socialnega omrežja. Družba Michelin nima nobenega vpliva na zbiranje in obdelavo vaših podatkov, ki jih socialna omrežja prek vtičnikov zberejo medtem, ko brskate po naših spletnih straneh. Zato vam svetujemo, da preberete njihove politike o varovanju zasebnosti, s čimer se boste seznanili, za kaj se tako zbrani podatki uporabljajo.

Naša spletna stran ne sprejema podatkov v zvezi z vašimi profili, ustvarjenimi v okviru različnih socialnih omrežij.

5.5 MYACCOUNT

My Account je personaliziran portal, ki je namenjen izključno klientom uporabnikom težkih tovornih vozil z bivališčem v eni izmed držav članic Evropske unije,  Franciji, Španiji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Veliki Britaniji, državah Beneluksa, Švedski, Finski, Norveški, Poljski, Italiji, Češki republiki, Romuniji, Slovaški, Sloveniji, Grčiji, Portugalski. MyAccount je razširjen tudi v Turčiji.  Ko se vpišemo, ta personalizirani račun omogoča dostop do  celega nabora storitev (dostop do promocijskih akcij, kot so Sell Out Promotions, Damage Garantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus, itd.).

Za dostopanje do personaliziranega portala My Account se morate najprej vpisati tako, da ustvarite uporabniški račun in izpolnite poseben obrazec. Ob tej priložnosti bo Michelin zbral osebne podatke, navedene v vašem profilu, kot so ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in  druge podatke v zvezi z vašim podjetjem in z vašim voznim parkom.  Zaprosil vas bo za bančno številko IBAN, da boste lahko koristili nekatere storitve. Ta podatek bo shranil za določeno obdobje, ki ne bo daljše, kot je potrebno za izvajanje transakcij, povezanih s storitvami povračil, promocij in bonusov. Michelin se zavezuje, da bo ukrenil vse potrebno za varovanje teh podatkov, in zlasti, da bo preprečil njihovo zlorabo oziroma dostop nepooblaščenim tretjim osebam do njih.

Zgoraj navedeni podatki so namenjeni izvajalcem storitev, ki jih boste uporabljali.

Na osnovi vpisa vam bo Michelin poslal identifikacijsko ime in geslo, ki sta samo vaša in sta zaupne narave. Z njima razpolagate samo vi in ste odgovorni za njuno uporabo. Michelin se zavezuje, da podatkov, zbranih na vašem profilu, ne bo uporabljal v komercialne namene, ne da bi za to predhodno pridobil vaše soglasje.

Michelin bo hranil podatke osebne narave le tako dolgo, kot je to potrebno za namene, zaradi katerih jih je pridobil, oz. ne dlje, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja.

6. ČLEN: JAMSTVA IN ODGOVORNOSTI

Vsebina, objavljena na spletni strani, je »takšna kot je«, brez kakršnega koli, eksplicitnega ali implicitnega, jamstva. Družba Michelin si pridržuje pravico, da, brez predhodne najave, spremeni, popravi, prekine in/ali izbriše vsebino ali dostop do spletne strani. Družba Michelin ne odgovarja za okužbe vaše računalniške opreme, ki bi bile posledica širjenja virusa ali drugih škodljivih računalniških programov. Sami ste odgovorni za sprejem vseh potrebnih ukrepov, da zaščitite vašo računalniško opremo.

Pod nobenim pogojem družba Michelin, njeni zaposleni, dobavitelji ali partnerji, navedeni na spletni strani, niso odgovorni, niti pogodbeno, niti kazensko ali kako drugače, za kakršno koli neposredno ali posredno, naključno, posledično, ali kakršno koli drugo škodo finančne ali komercialne narave, ki bi nastala zaradi uporabe spletnih strani ali zaradi uporabe informacij, pridobljenih na spletni strani.

Spletna stran lahko vsebuje enostavne ali globoke povezave (hiperpovezave) na spletne strani partnerjev družbe Michelin ali tretjih oseb. Partnerji družbe Michelin oz. tretje osebe morajo dati privoljenje za objavo globokih povezav. Družba Michelin ne nadzoruje navedenih spletnih strani in zato ni odgovorna za dostopnost, ustreznost, razpoložljivost, vsebino, oglaševanje, izdelke in/ali storitve, ki so na voljo na spletni strani ali prek spletne strani. Tako družba Michelin v nobenem primeru ni odgovorna za neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko bila posledica vašega dostopa ali uporabe spletnih strani partnerjev ali drugih zaradi nespoštovanja predpisov.

7. ČLEN: PRAVNA PRISTOJNOST IN VELJAVNA ZAKONODAJA

Vsak spor v zvezi s spletno stranjo ali v zvezi s temi pogoji uporabe bo obravnavalo pristojno madžarsko sodišče. Postopki se vodijo in razlagajo v skladu s madžarskim materialnim pravom, ne glede na kolizijska pravila. Z uporabo spletne strani uporabnik soglaša z uporabo pričujočega člena. V primeru, da se ena od določb teh pogojev uporabe iz kakršnega koli razloga šteje kot nezakonita, nična ali neizvršljiva, se šteje, da ni del teh pogojev uporabe, kar pa ne vpliva na veljavnost ali uporabo drugih določb.

MICHELIN Hungaria Tyre Manufacture Limited Liability Company