Pravno obvestilo

To spletno stran objavlja:
MICHELIN HRVATSKA d.o.o.
Zagrebačka 99, 10360 Sesvete

Gostitelj:
Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Irska
+353 1 7063476

Partner za upravljane storitve :
LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21
Direktor objav: SPYROS POLITIS
Prosimo vas, da podrobno preberete to pravno obvestilo, preden obiščete to spletno stran Michelin (»Spletna stran«), ki je namenjena poslovnemu področju tovornjakov. Ta Spletna stran je namenjena uporabnikom in preprodajalcem pnevmatik, ustanovljenim z Sloveniji, za pnevmatike za tovornjake. Prosimo, uporabite »zemljevid sveta« za dostop do zadevne države.
Družbe, ki spadajo v skupino Michelin, so samostojni pravni subjekti in imajo neodvisen pravni status. Vendar pa se zaradi poenostavitve posredovanja informacij na tej Spletni strani lahko uporabljajo naslednji izrazi: »Michelin«, »Skupina«, »Skupina Michelin« in »mi«; ti izrazi označujejo vse družbe v Skupini, od katerih vsaka samostojno opravlja svojo dejavnost.

1. ČLEN: NAMEN

Namen tega pravnega obvestila je določiti pogoje, pod katerimi vam Michelin daje na voljo to Spletno stran in določbe ter pogoje, ki veljajo za vaš dostop do in uporabo te Spletne strani. Vaša uporaba Spletne strani je pogojena z vašim upoštevanjem tega pravnega obvestila, v zvezi s katerim si Michelin pridržuje pravico, da ga kadar koli spremeni ali posodobi. Z dostopom do in uporabo Spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo določbe in pogoji tega pravnega obvestila.
Če se ne strinjate s predmetnimi pogoji, vas prosimo, da se nemudoma vzdržite dostopa do in/ali uporabe te Spletne strani.

2. ČLEN: DOSTOP DO IN UPORABA SPLETNE STRANI TER VSEBINA

2.1 Spletna stran: Dostop in uporaba
Michelin si prizadeva zagotoviti, da ta Spletna stran ostane na voljo, vendar pa ga ne zavezuje nikakršna obveznost k temu. Dostop do Spletne strani je lahko prilagojen, začasno prekinjen ali oviran zaradi vzdrževanja, posodabljanja ali kakršnega koli drugega razloga, zlasti tehnične, pravne ali varnostne narave. Michelin ne odgovarja za te prekinitve ali kakršne koli posledice za uporabnika, ki izhajajo iz tega.
Zavezujete se, da se boste vzdržali dostopa do ali uporabe Spletne strani na goljufiv način.

2.2 Vsebina: Dostop in uporaba
Ta Spletna stran je na voljo vsem uporabnikom in vsebuje številne naslove, ki predstavljajo, vključno z, vendar ne omejeno na izkušnje družbe Michelin glede mobilnosti, inovacije glede pnevmatik za tovornjake, katalog pnevmatik za tovornjake družbe Michelin in tudi orodje, ki omogoča, da izberete ustrezno pnevmatiko ali najdete preprodajalca.
Michelin si pridržuje pravico, da kadar koli brez obvestila prilagodi, popravi, prekine in/ali umakne del ali celotno vsebino in/ali Spletno stran.
Michelin vam podeljuje pravico, da prenesete, natisnete in uporabljate vsebino pod naslednjimi pogoji: (I) če je na voljo funkcija prenosa, (II) če se vsebina uporabi za nekomercialne namene (III) in v dobri veri in (IV) če tako obvestila o lastništvu kot tudi datum objave, ki se pojavlja na vsebini, ostanejo nedotaknjeni, kjer so prikazane takšne informacije. Ta pravica se v nobenem primeru ne sme tolmačiti kot podelitev licence, zlasti v povezavi z blagovno znamko ali logotipom.
Za kakršno koli Vsebino tretjih oseb, kot je opredeljena v členu 3.2, veljajo pogoji zadevnih tretjih oseb.

2.3 Omejitve uporabe
Razen v primeru izrecne predhodne odobritve družbe Michelin so prepovedani vsa reprodukcija, predstavljanje in uporaba, razen kot je navedeno zgoraj, zlasti:
•    kakršna koli prilagoditev, posredovanje javnosti (na podlagi nagovarjanja ali kako drugače), distribucija, ponovno pošiljanje v kakršni koli obliki, mreženje, javno sporočanje vseh ali dela Storitev in vseh del, storitev, blagovnih znamk in vsega avtorskega gradiva ali gradiva, ki je lahko zaščiteno s pravom intelektualne lastnine, objavljenega na Spletni strani;
•    kakršno koli pridobivanje ali ponovna uporaba, vključno za zasebne namene, znatnega dela (v smislu količine in/ali kakovosti) vsebine podatkovnih baz, ki jih je ustvarila Spletna stran;
•    kakršno koli ponavljajoče se ali sistematično pridobivanje ali ponovna uporaba, vključno za zasebne namene, celo majhnega dela vsebine podatkovnih baz, ki jih je ustvarila Spletna stran;
•    kakršna koli povezava, dostop, prilagoditev, dodajanje, izbris, ki se nanaša na sistem avtomatske obdelave za spletne objave in spreminja pogoje objave ali uredniško politiko.
 
Vsak uporabnik, ki bo ravnal v nasprotju s tem pravnim obvestilom, bo izpostavljen civilnemu ali kazenskemu pregonu glede zlasti kršitve avtorske pravice, kršitve podobnih pravic in/ali kršitve pravic ustvarjalcev podatkovnih baz in sistemov avtomatske obdelave podatkov.
 
Uporabnika opominjamo, da so naslednja dejanja prepovedana:
•    dostopanje do in goljufivo ostajanje v sistemu avtomatske obdelave podatkov,
•    izbris, prilagajanje ali goljufivo dodajanje podatkov v naveden sistem,
•    blokiranje navedenega sistema.
 
Michelin lahko uvede kazenski postopek zoper vsakega uporabnika, ki ne upošteva teh določb.

3. ČLEN: PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

3.1 Splošno
Vsebina (ki zajema, a ni omejena na informacije, besedila, grafe, podatke, programsko opremo, podatkovne zbirke, programske vmesnike, slike, fotografije, slikovno gradivo, videe in zvočne zapise, blagovne znamke in logotipe kot tudi oblika naštetih komponent in sama spletna stran) je zaščitena z avtorsko pravico in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Vsebina je izključna last njenega objavitelja. Vsakršno kopiranje, reproduciranje, predstavljanje, uporaba, adaptacija, sprememba, prilagoditev, prevajanje ali razširjanje vsebine, bodisi v celoti ali deloma, bodisi če pripada Michelinu ali tretji osebi, ki je Michelinu podelila pravice zadnjo, s kakršnim koli postopkom, so nezakoniti, ne glede na omejene pravice, podeljene uporabniku na podlagi člena 4 spodaj, in/ali kakršno koli kopijo, namenjeno za izključno uporabo njenega imetnika. Vsebina te Spletne strani se lahko prilagodi brez obvestila in je objavljena brez kakršnega koli jamstva, bodisi izrecnega ali implicitnega, in ne more privesti do kakršnega koli upravičenja do nadomestila. Vsebina je zaščitena z avtorsko pravico © MICHELIN Hungária Tyre Manufacture Limited Liability Company ali avtorsko pravico njegovih partnerjev. Logotipi so registrirane blagovne znamke.
Kakršni koli podatki, povezani s preprodajalci pnevmatik za tovornjake in/ali z vrstami pnevmatik, ki so dani vpogled spletnim uporabnikom, predstavljajo podatkovno zbirko, pri čemer je Michelin ustvarjalec in lastnik takšne podatkovne zbirke. Vsebina teh podatkovnih zbirk je posledično zaščitena s pravico avtorja, avtorsko pravico in z določbami francoskega zakona št. 98-536 z dne 1. julija 1998 o pravni zaščiti podatkovnih zbirk, ki izvaja Direktivo 96/9/ES z dne 11. marca 1996.

3.2 Dodatna pravila, povezana z Vsebino tretjih oseb
Nekatera »Vsebina tretjih oseb« (vključno z, vendar ne omejeno na vse informacije, besedilo, datoteke, slike, grafike, slikovno gradivo, programsko opremo, podatkovno zbirko, programske vmesnike, podatke, zvočne zapise, videe, fotografije, spletne povezave, spletne strani tretjih oseb, vire podatkov iz storitev socialnih omrežij, vire rss iz objav na blogih, podatkovne knjižnice in slovarje ter drugo vsebino in gradivo v kakršnem koli formatu, pridobljeno ali izpeljano iz virov tretjih oseb izven Michelina) se vam lahko da na voljo preko, v okviru ali v povezavi z vašo uporabo Spletne strani.
Kakršne koli pravice intelektualne lastnine in licence za uporabo v zvezi z Vsebino tretjih oseb so določene z zadevnimi pogoji tretjih oseb.

4. ČLEN: ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Za izmenjavo informacij z družbo Michelin preko e-pošte morate izpolniti e-poštne obrazce, ki so na voljo na Spletni strani. Odgovori družbe Michelin na elektronska sporočila in zagotavljanje dostopa do Spletne strani in njene vsebine se ne smejo šteti, kot da predstavljajo ali pomenijo dokaz kakršnega koli oglaševanja, promocijske ali prodajne dejavnosti v državi, kjer se nahaja uporabnik.

5. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Prosimo, preberite si našo Politiko varovanja zasebnosti in Politiko piškotov .
Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Michelin ne deli vaših osebnih podatkov s takšnimi spletnimi stranmi, razen v primerih uporabe gumbov ali vtičnikov socialnih omrežij. Če sledite povezavi do katere koli od teh spletnih strani, veljajo za vas prakse glede zasebnosti navedene spletne strani, na katere Michelin nima nobenega vpliva in za katere Michelin ne more prevzeti odgovornosti.

6. ČLEN: OMEJITEV JAMSTVA IN ODGOVORNOSTI

6.1 Splošna omejitev
ČE NI SICER PREPOVEDANO Z OBVEZNIMI LOKALNIMI ZAKONI, JE SPLETNA STRAN IN VSEBINA, OBJAVLJENA IN/ALI DANA NA VOLJO NA ALI PREKO SPLETNE STRANI, ZAGOTOVLJENA »TAKŠNA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI IMPLICITNEGA, KAKRŠNE KOLI NARAVE IN MICHELIN IZRECNO IZKLJUČUJE KAKRŠNO KOLI ODGOVORNOST GLEDE KATEREGA KOLI DELA ALI CELOTNE VSEBINE IN/ALI SPLETNE STRANI. MICHELIN NE ODGOVARJA, VKLJUČUJOČ, VENDAR NE OMEJENO NA KAKRŠNE KOLI OKUŽBE VAŠIH RAČUNALNIŠKIH VIROV, KI BI IZHAJALE IZ RAZMNOŽEVANJA VIRUSOV ALI DRUGIH IT OKUŽB. VI STE ODGOVORNI, DA SPREJMETE VSE USTREZNE UKREPE ZA ZAŠČITO VAŠIH RAČUNALNIŠKIH VIROV.
MICHELIN, NJEGOVI DIREKTORJI, ZAPOSLENI, ZASTOPNIKI, DOVAVITELJI ALI PARTNERJI, OMENJENI NA SPLETNI STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE MOREJO ODGOVARJATI, NA PODLAGI POGODBENEGA, ODŠKODNINSKEGA ALI KAKRŠNEGA KOLI DRUGEGA ZAHTEVKA, ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, BODISI POSREDNO ALI NEPOSREDNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO, ALI KAKRŠNE KOLI NARAVE, ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, ZLASTI FINANČNE ALI KOMERCIALNE NARAVE, KI IZHAJA IZ (NE)DOSTOPA DO IN/ALI NE(UPORABE) SPLETNE STRANI ALI KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH NA ALI PREKO SPLETNE STRANI, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBINO TRETJIH OSEB (KOT JE OPREDELJENA V ČLENU 3.2 ZGORAJ).

6.2 Dodatna omejitev glede Vsebine tretjih oseb in Spletne strani
SPLETNA STRAN LAHKO VSEBUJE ENOSTAVNE ALI VGRAJENE POVEZAVE DO VSEBINE TRETJIH OSEB, BREZ DOVOLJENJA SLEDNJIH ZA VGRAJENE POVEZAVE. PRIZNAVATE IN POTRJUJETE, DA MICHELIN NI ODGOVOREN ZA IN NIMA NIKAKRŠNE OBVEZNOSTI, DA NADZORUJE, SPREMLJA ALI POPRAVI TAKŠNO VSEBINO TRETJIH OSEB; POLEG TEGA MICHELIN NE NOSI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI GLEDE NJENE DOSEGLJIVOSTI, RELEVANTNOSTI, DOSTOPNOSTI, OGLAŠEVANJA, PROIZVODOV IN/ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO NA ALI OD TEH SPLETNIH STRANI. POSLEDIČNO MICHELIN NE NOSI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI LAHKO IZHAJALA IZ VAŠEGA (NE)DOSTOPA DO ALI (NE)UPORABE VSEBINE TRETJIH OSEB IN/ALI ZA PRIMER, DA TE SPLETNE STRANI NE UPOŠTEVAJO KAKRŠNIH KOLI VELJAVNIH ZAKONOV IN PREDPISOV.
MICHELIN LAHKO POSODOBI, SPREMENI ALI PRILAGODI SPLETNO STRAN ZARADI SPREMEMBE ALI NEDOSTOPNOSTI TAKŠNE VSEBINE ALI SPLETNE STRANI TRETJE OSEBE. MICHELIN LAHKO TUDI PRENEHA ZAGOTAVLJATI DOSTOP DO VSEBINE ALI SPLETNE STRANI TRETJE OSEBE BREZ KAKRŠNE KOLI ODGOVORNOSTI DO VAS.

7. ČLEN: VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

O kakršnem koli sporu v zvezi s Spletno stranjo ali tem pravnim obvestilom bodo odločala sodišča v Ljubljani. Za odločanje o glavnih dejstvih spora bo veljalo in se bodo razlagala v skladu s slovenskim pravom, ne glede na kolizijska pravila. Uporaba Spletne strani ima za posledico uporabnikovo izrecno soglasje za uporabo tega člena. Če bi se ena od določb tega pravnega obvestila zaradi katerega koli razloga štela za nezakonito, neveljavno ali neuporabno, se šteje, da ni del tega pravnega obvestila in ne vpliva na veljavnost ali uporabo drugih določb.
Pravno obvestilo: september 2018